Vòng Quay Căn Nguyên 50K

Bạn còn 0 lượt chơi

RÚT THƯỞNG LỊCH SỬ QUAY
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Tây Hoàng Võ 250 căn nguyên 3 phút trước
LeMan 250 căn nguyên 4 phút trước
Đô võ 100 căn nguyên 6 phút trước
Châu Thắng 999 căn nguyên 7 phút trước
Zielios ACC VIP THÁCH ĐẤU 13 phút trước